Informacje dla studentów GUMed

StartInformacje dla studentów GUMed

Informacje dla nowych studentów przyjmowanych na I rok studiów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

  • zasady przyznawania miejsc w domach studenckich GUMed,
  • wzory formularzy i załączników dla nowych studentów

publikowane są co roku latem na stronie WWW: Rekrutacja > Komunikaty


Pozostałe komunikaty dla studentów GUMed oraz formularze i załączniki są dostępne wyłącznie w Extranecie w dziale informacji: Dział ds. Świadczeń Socjalnych i Stypendialnych


Zobacz także:

Jak dojechać?

Zobacz kampus