Cennik - 01.07.2019 do 30.09.2019

StartCennik - 01.07.2019 do 30.0...
Rozwiń

Opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które obowiązują w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.


Praktyki wakacyjne, egzaminy poprawkowe i dyplomowe dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (bez studentów anglojęzycznych) oraz studentów krajowych Uniwersytetów Medycznych / w ramach porozumienia programu „Przystanek Medyka”
38,00/PLN/doba/miejsce – pokój 1-osobowy
19,00/PLN/doba/miejsce – pokój 2-osobowy
13,00/PLN/doba/miejsce – pokój 3-osobowy
17,00/PLN/doba – pokój 1-osobowy bez wody
570,00/PLN/miesiąc – pokój, rezerwacja bez zamieszkania
 
Osoby nie związane z procesem dydaktycznym
64,80/PLN/doba – pokój 1-osobowy
86,40/PLN/doba – pokój 2-osobowy
97,20/PLN/doba – pokój 3-osobowy
 
Małżeństwa studenckie (dzieci zwolnione z odpłatności) i obcokrajowcy polskojęzyczni za zajmowane miejsce
380,00/PLN/miesiąc/osoba
 
Studenci anglojęzyczni – za zajmowany / zarezerwowany pokój
1.140,00/PLN/pełen miesiąc – duży pokój, bez rezerwacji za zamieszkanie
570,00/PLN/miesiąc – duży pokój, rezerwacja bez zamieszkania + 19,00/PLN/doba – student za zamieszkanie
650,00/PLN/pełen miesiąc – mały pokój, bez rezerwacji za zamieszkanie
325,00/PLN/miesiąc – mały pokój, rezerwacja bez zamieszkania + 11,00/PLN/doba – student za zamieszkanie
38,00/PLN/doba – za zamieszkanie/bez rezerwacji pokoju
21,60/PLN/doba – gość studenta
11,00/PLN/doba – gość studenta będący studentem GUMed
 
Pokoje w Domu Studenta nr 3 i nr 4, z dodatkowym wyposażeniem
75,60/PLN/doba – pokój 1-osobowy
97,20/PLN/doba – pokój 2-osobowy
 
Stażyści, słuchacze studiów podyplomowych
38,00/PLN/pokój/doba + 8% VAT

Kaucja za zakwaterowanie:

  1. Wszyscy studenci i uczestnicy kursu PREMEDICAL, którzy otrzymali miejsce w domach studenckich na dany rok akademicki wnoszą kaucję w wysokości miesięcznej opłaty za miejsce (w przypadku małżeństw – 1x).
  2. Kaucję należy wpłacić na indywidualne konto studenta, zgodnie z zawartą umową o korzystanie z miejsca w domu studenckim.
  3. Kaucja podlega zwrotowi studentowi, na jego wniosek, złożony w dniu wymeldowania się z DS.-u, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
  4. Student, zobowiązany jest do podania we wniosku numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot kaucji.
  5. Jeżeli student opóźni się z regulaminowym wniesieniem opłaty za zakwaterowanie, za dany miesiąc lub dokonał zniszczeń mienia Domu Studenckiego, kaucję przeznacza się na spłatę zadłużenia lub pokrycia kosztów zniszczeń.
  6. Kaucja może być przeznaczona na poczet opłaty za miejsce w DS.-ie, za ostatni miesiąc zakwaterowania w bieżącym roku akademickim.

Jak dojechać?

Zobacz kampus